บริษัท สยามแท้งค์เทอร์มินอลส์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด ในปี ค.ศ 1973 ภายใต้ชื่อ มิตซุยแท้งค์ยาร์ด  ต่อมาในปี ค.ศ.1981  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามแท้งค์เทอร์มินอลส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 25.1 ล้านบาท  โดยการร่วมทุนกัน 3 ฝ่าย คือ

    • บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
    • บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด
    • บริษัท โตโยโกเซอิโคเงียว จำกัด

       ปัจจุบัน บริษัท สยามแท้งค์เทอร์มินอลส์ จำกัด มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพ และ คลังสินค้า  บนเนื้อที่ทั้งหมด  25,948 ตารางเมตร  ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหลักกม.ที่ 34 จากสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการ รับและจัดเก็บรักษา  รวมทั้งจ่ายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์เหลวอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 35 ปี    
Copyright © 2010-2012 Siam Tank Terminals Co., Ltd. All rights reserved.