บริการ

  • แท้งค์เก็บสารเคมี
  • บริการท่าเทียบเรือ
  • สถานีจ่ายสินค้า
  • สถานีแบ่งบรรจุ
  • ห้องปฏิบัติการ

 

แท้งค์เก็บสารเคมี
    
       บริการแท้งค์เก็บเคมีภัณฑ์ทั้งหมด 20 แท้งค์ ปริมาตรรวม 13,250 กิโลลิตร โดยระบบท่อลำเลียงติดตั้งแบบหนึ่งแท้งค์ต่อหนึ่งท่อลำเลียงเพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจใน ความ สะอาด และหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสินค้าที่ส่งผ่านท่อ นอกจากนี้ยังมีระบบ ฉนวนหุ้ม แท้งค์ เครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น และระบบคลุมสินค้าด้วยไนโตรเจน

 

 

 


แท้งค์

วัสดุ

ปริมาตร (กิโลลิตร)

แท้งค์ 1  

สแตนเลส 304

  500

แท้งค์ 2  

สแตนเลส 304

  500

แท้งค์ 3  

เหล็กกล้า

  500

แท้งค์ 4  

เหล็กกล้า

  500

แท้งค์ 5  

สแตนเลส 304

  500

แท้งค์ 6  

เหล็กกล้า

  500

แท้งค์ 7  

เหล็กกล้า

  500

แท้งค์ 8  

เหล็กกล้า

  500

แท้งค์ 9  

เหล็กกล้า

1,000

แท้งค์ 10

เหล็กกล้า

  500

แท้งค์ 11

เหล็กกล้า, เคลือบสังกะสี

  500

แท้งค์ 12

เหล็กกล้า, เคลือบสังกะสี

  500

แท้งค์ 13

เหล็กกล้า, เคลือบสังกะสี

  750

แท้งค์ 14

สแตนเลส 304

  750

แท้งค์ 15

สแตนเลส 304

  750

แท้งค์ 16

สแตนเลส 304

  500

แท้งค์ 17

เหล็กกล้า

  500

แท้งค์ 18

เหล็กกล้า, เคลือบสังกะสี

1,500

แท้งค์ 19

เหล็กกล้า

1,000

แท้งค์ 20

เหล็กกล้า

1,000


Copyright © 2010-2012 Siam Tank Terminals Co., Ltd. All rights reserved.