ติดต่อ บริษัท สยามแท้งค์เทอร์มินอลส์ จำกัด

สำนักงาน    :  ชั้น 16 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 175                     ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร                     กรุงเทพฯ 10120
                    โทร.       : +662-344-2192
                    โทรสาร   : +662-344-2008-9
                    อีเมล์      : info@siamtank.com

                    แผนที่ 


คลังสินค้า
   : 142 หมู่ 2 ถ. เพชรหึงษ์ ต. บางยอ                    อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
                   โทร.      : +662-816-4180-2,
                                 +662-462-5745
                   โทรสาร  : +662-462-5746
                   อีเมล์     : info@siamtank.com

                   แผนที่     

 

 

 

 


View Siam Tank Terminals Co., Ltd. in a larger map 

 

Copyright © 2010-2012 Siam Tank Terminals Co., Ltd. All rights reserved.