ข้อมูลบริษัท

      บริษัท สยามแท้งค์เทอร์มินอลส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด ในปี ค.ศ 1973 ภายใต้ชื่อ มิตซุยแท้งค์ยาร์ด  ต่อมาในปี ค.ศ.1981 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามแท้งค์เทอร์มินอลส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 25.1 ล้านบาท  โดยการร่วมทุนกัน 3 ฝ่าย คือ

  • บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด
  • บริษัท โตโยโกเซอิโคเงียว จำกัด

     

 

      ปัจจุบัน บริษัท สยามแท้งค์เทอร์มินอลส์ จำกัด มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพ และ คลังสินค้า  บนเนื้อที่ทั้งหมด  25,948 ตารางเมตร  ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหลักกม.ที่ 34 จากสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการ รับและจัดเก็บรักษา  รวมทั้งจ่ายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์เหลวอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 35 ปี 

 

ทำเลที่ตั้งและการผ่านเข้า-ออก 
      
     ทำเลที่ตั้งของคลังสินค้า ตั้งอยู่บนฝั่งริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางการกระจายสินค้าสำคัญในการผ่านเข้า – ออกกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งทางน้ำและทางบก หากเดินทางโดยทางน้ำสามารถใช้เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก เรือสินค้าเดินทะเลสามารถเข้าถึงท่าเรือได้อย่างสะดวก โด ยใช้เวลาประมาณ 3 ชม. จากสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา (สมุทรปราการ) ส่วนทางบกสามารถเดินทางอย่างสะดวกด้วยทางด่วนกรุงเทพฯ สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม และทางด่วนกาญจนาภิเษกซึ่งเชื่อมต่อกันกับ เส้นทางภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้และภาคเหนือ จึงทำให้การขนส่งมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น


ผู้ถือหุ้น

61%
31%
 8%

 


Copyright © 2010-2012 Siam Tank Terminals Co., Ltd. All rights reserved.